Anta utmaningen!

#timaronssonlifestyle

Min filosofi är att träning är till för alla oavsett ålder, tidigare bakgrund eller nuvarande fysisk status.
Träning ska inte ska behöva ta någon tid eller kosta så mycket pengar, och ska framförallt kunna utövas hemifrån.

”Att regelbunden träning och rörelse är viktigt för kroppens fysiska status vet nog alla om idag, men fokuset när vi pratar om träning hamnar tyvärr ofta på hur vi ser ut istället för hur bra vi faktiskt mår av regelbunden fysisk aktivitet.

Med endast ett par enkla träningsredskap som du kan ha hemma, så kan jag garantera att vi tillsammans kommer att ta din hälsa och fysik till en helt annan nivå än vad du tidigare varit på!

JAG VILL GÅ MED IDAG